Vyhľadávanie

Menu

Aký je náš firemný „dejepis“?

Vznikli sme v roku 2014 ako jednoosobová spoločnosť s dnes tak modernou predstavou začať budovať „na zelenej lúke“ (nebudeme používať označenie „start-up“). Pre pracovnú vyťaženosť zakladateľa sme náš štart na tejto pomyselnej zelenej lúke presunuli do roku 2015. A tak sme tu. A teraz. Doma na Slovensku.

 

Čo znamená dínom-dánom?

Dínom-dánom je v prvom rade pre slovenčinu zvukomalebné slovo, ktoré môže reči poslúžiť ako citoslovce či príslovka. V zmysle príslovečne bezstarostne a či ako samo vyjadrenie radosti a veselosti, napríklad pri tanci.

Naším cieľom je – presne v duchu nášho firemného mena, – aby náš zákazník bol pri nás bezstarostný a od nás odchádzal veselý. Teda, presnejšie, nechceme splniť zákazníkovi všetko, čo mu vidíme na očiach, lebo nie vždy to musí byť pre neho to najlepšie, ale práve naopak, chceme, aby zákazník pri nás mohol mať istotu, že naše produkty „od nás pre vás“ sú už vo svojej podstate dostatočne premyslené a zacielené. Teda zákazník môže byť v tomto zmysle vskutku bez starostí, ale radostný, že je oňho dostatočne postarané i nad rámec subjektívne pociťovaných potrieb.

 

Aký je náš raison d'être  (zmysel existencie)?

Všimli sme si prevládajúcu mienku, že na Slovensku je akoby „dovolené“ byť hrdý – ak vôbec – výlučne na prírodnú rázovitosť našej krajiny, na Tatry, na jaskyne, na kúpele, prípadne na drevné kostolíky. Slovenský človek je akosi ešte z minulosti nastavený, že je dôležité rozvíjať infraštruktúru, industrializovať, modernizovať, ap. S rastúcou vlnou nového veľkého vysťahovalectva je však užitočné pýtať sa – ale pre koho to všetko bude? Bude to ešte pre nás? Budeme ešte „my“? Bude vôbec nejaké „my“? A môžeme nejako to postupné odparovanie sa toho „my“ do stratena nejako zastaviť?

A tak chceme svojou obchodnou činnosťou prispieť k tomu, aby sa o tom „my“ mohlo hovoriť na úrovni a do budúcnosti. Aby nám to „my“ úplne nevyfučalo von z komína. Viac ako na pamätihodnosti, zameriame sa na ich tvorcov, slovenských ľudí; viac ako na Tatry, zameriame sa na priekopníkov lyžovania, turistiky, lesohospodárstva, ap. Našimi produktami dáme slovenskému človeku možnosť byť opäť raz hrdý na „svoju krv“; lokálne, regionálne či celonárodne.

A čo je pre nás dôležité – nemyslíme si, že byť hrdý na svoju krv, je zločin, a preto otvorene vyhlasujeme: slovenský zákazník – náš pán!

 

Kto je Sloven?

V predchádzajúcej časti sme sa zámerne vyhýbali vlastnému podstatnému menu Slovák. Pri našich produktoch budeme hovoriť radšej o Slovenoch, pričom nebude mať na mysli nejaké vybájené bytosti čias dávno minulých, ani akýsi umelý konštrukt „slaviansky“ – ale, práve nás, dnes známych ako Slovákov.

Povedali sme si, že ak máme ženy Slovenky a nie Slováčky, potom je fér pre obe strany, aby muži Sloveniek boli Sloveni a nie Slováci. Pre istotu. Vyhneme sa tak podozreniam z nevery.

Vernosť (originálu) je totiž našou hlavnou obchodnou politikou.

 

Built with from JoomlaShine