Dínom-dánom s. r. o.
Hviezdoslavova 45/24
029 01 Námestovo
Slovensko

IČO: 47 660 163
DIČ: 202 404 2845
Nie sme platcami DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli Sro, pod vložkou č.: 64970/L.

Banka: SK4311000000002927907870
SWIFT/BIC: TATRSKBX
IBAN: SK43 1100 0000 0029 2790 7870